سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
زبانت را به نرم گویی و سلام کردن، عادت بده، تا دوستانت فراوان شوند و دشمنانت اندک گردند . [امام علی علیه السلام]